Fõ tartalom

 

A saját leváltása tárgyában döntő közgyűlést a közös képviselő hívja össze.

Ezt a gyűlést az összes tulajdoni hányad egynegyedével rendelkező tulajdonostársaknak a napirend és az ok megjelölésével, írásban kell kérniük. Ha a közös képviselő nem akceptálja a kérést, és előre látva vesztét azt 15 napon belül nem teljesíti, a közgyűlést az összehívást eredetileg kérő tulajdonostársak vagy az általuk megbízott személy összehívhatja.

A közgyűlésen egyszerű szavazattöbbséggel születhet határozat a közös képviselő felmentéséről - ehhez az összes tulajdoni hányad több mint felével rendelkező tulajdonostársaknak kell jelen lenniük.

A távozása után természetesen újat kell választani, ezt is a közgyűlés teheti meg a jelenlévő tulajdoni hányad egyszerű többségével.

Ha változik a képviselő, akkor írásbeli nyilatkozatot kell adnia a közösköltség-tartozásról és ezt át kell adni az új közös képviselőnek.

Az is egyértelműen kimondatott, hogy felmentése esetén köteles az új közös képviselő részére 30 napon belül jegyzőkönyvben átadni a társasház iratait és teljességi nyilatkozatot tenni.